Puudumised

Palivere Põhikooli õppenõukogul 26.10.2006 otsustati

kolmandas kooliastmes (7. – 9. klass) kanda klassitunnistusele õpilaste puudutud tundide koguarv ja põhjuseta puudutud tunnid.

Teistes klassides on klassijuhatajatel õigus sama meedet kasutada.

Comments are closed.