Kontakt

Aadress Lähtru tee 16, 90802 Palivere,  Läänemaa
Telefonid INFO 47 94 109
direktor Karin Rand
sekretär Kristel Tereping
47 94 109
õpetajate tuba
söökla Oksana Laumets, Tiiu Piirak
47 94 366
huvijuht Aivi Aasmäe 47 94 373
lastepsühholoog Kärt Lusmägi
kart.lusmagi(ätt)laanenigula.ee
57 705 505
õppealajuhataja Lehte Jõe
lehtejoe@gmail.com
50 51 273
E-mail palivere.pohikool@mail.ee
Arve number Lääne-NigulaVallavalitsus
EE021010602005778000 SEB Pank
EE622200221043583266 Swedbank
EE831700017003565658 Nordea

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on

  • õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;
  • järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;
  • teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;
  • info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Põhja piirkonna kontaktid (Tõnismägi 11, Tallinn):

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6468;  lauatelefon 735 4069

Comments are closed.