Hoolekogu nimekiri

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 8.11.2016 korraldusega nr 355 kinnitati Palivere Põhikooli hoolekogu koossseis:

  1. Kristi Kivipuur – kooli pidaja esindaja;
  2. Martin Tereping – õppenõukogu esindaja;
  3. Laura Mägi – õpilasomavalitsuse esindaja;
  4. Aivi Aasmäe – lapsevanemate esindaja;
  5. Andrus Eilpuu – lapsevanemate esindaja;
  6. Elen Jaanus – lapsevanemate esindaja;
  7. Tarmo Kaus – lapsevanemate esindaja;
  8. Lilia Lips – lapsevanemate esindaja;
  9. Angela Luiga – lapsevanemate esindaja;
  10. Risto Roomet – lapsevanemate esindaja.

Muudatused hoolekogu koosseisus tehakse esimesel lastevanemate üldkoosolekul.

Comments are closed.