ÕOV

Palivere Põhikooli õpilasomavalitsus

  1. Õpilaste kaasamine ja võimestamine huvitegevuses ja koolielus
  2. Positiivse enesehinnangu toetamine (oma arvamuse väljaütlemise tähtsus)
  3. Koostöö erinevate erialainimeste ning institutsioonide vahel
  4. Info jagamine
  5. Koolitused, laagrid (suhtlemine, silmaringi laiendamine, eneseteostus)
  6. Ürituste tegevuskava püstitamine ja elluviimine
  7. Vastutus ja kohustused
  8. Järjepidev ja praktiline tegevus

ÕOV LIIKMED

9. klass
Laura Mägi, Gerhander Trükmann
8. klass
Ele Mänd, Sandra Toper
7. klass
Samuel Hõim, Andro Kalamees
6. klass
Karoliina Lääne, Kevin Nurme

Comments are closed.